Requiem

Persoonlijk Requiem

Op Persoonlijk Requiem kunt u een condoleance plaatsen om de overledene te herdenken. Dit kan een tekst, foto, tekening of herinnering zijn. Van alle berichten kan later, wanneer u dat wenst, een Herinneringsboek worden samengesteld. In het Herinneringsboek kunnen naast condoleances ook foto’s en teksten van de uitvaart worden opgenomen. Hierdoor ontstaat een tastbare herinnering aan de overledene.

Persoonlijk Requiem wordt al direct na het overlijden actief en is toegankelijk via een code die met de rouwcirculaire wordt verspreid.

Aanvullende informatie

Naast de mogelijkheid tot het plaatsen van een condoleance biedt Persoonlijk Requiem belangrijke informatie over de uitvaart, zoals routeinformatie en fotomateriaal van de locaties.

 

Inloggen: Van der Spek Uitvaart: Requiem